Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди

Проект. Партнер

Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди

Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди

Один з найвідоміших музеїв Харківської області, який береже пам’ять та популяризує постать видатного українського просвітника, філософа і поета XVIII ст.

Постать Сковороди є своєрідним символом української культури та одним із яскравих зразків українського літературного бароко. Творчість мислителя відіграла визначну роль у становленні та розвиткові філософської думки на східнослов’янських теренах. Філософія Сковороди містить потужний потенціал оновлення суспільного життя через дотримання його членами моральних настанов, усвідомлення ними внутрішньої свободи й почуття людської гідності, утвердження пріоритету духовних цінностей і розумного самообмеження кожного заради гармонійного людського співіснування.

Збереження та відновлення музейного комплексу