Національний університет харчових технологій (Київ)

Проект. Партнер

Національний університет харчових технологій (Київ)

Національний університет харчових технологій (Київ) — Потужний навчально-науковий комплекс, знаний і глибоко шанований не лише в Україні, але й далеко за її межами. Це єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від «молодшого спеціаліста» до «магістра» – для високотехнологічних галузей економіки.

Всього у навчальному комплексі здобувають знання близько 25 тисяч студентів і слухачів. До навчального процесу залучені понад 150 докторів наук та професорів, більш як 480 кандидатів наук. Серед них 21 член НАН України та галузевих академій, 19 лауреатів Державної премії України, 16 заслужених діячів науки й техніки та заслужених працівників освіти.