Проекти

Проекти та Партнери

Напрям діяльності

Культурна спадщина

Збереження культурної спадщини України

Що допомогло зберегти ідентичність українства, яке перебувало майже все ХХ ст. під гнітом іноземних держав? Що продовжує формувати наше прагнення до ствердження власного «Я» у ХХІ ст.? Що не дасть нам загубитися в сучасному глобалізованому світі та здивувати всіх своєю власною успішною story?

Це – культура, «культурний фронт». Ядро, основа, «душа» суспільства. Це – важлива складова нашої національної ідентичності, система цінностей, за допомогою яких суспільство інтегрується, підтримує функціонування та взаємозв’язок своїх інститутів.

Якщо раніше роль культури могла здаватися комусь неочевидною, тепер ми точно знаємо, що вона є рушійною силою, яка створює можливості для соціального, економічного і сталого розвитку.

За допомогою культурних надбань народи духовно розвиваються, ушляхетнюються, підносять рівень свого світосприймання. Втрата культурних цінностей неминуче відіб’ється на всіх сферах життя нинішнього і майбутніх поколінь.

Проекти: Культурна спадщина

Напрям діяльності

Мистецтво та творчість

Мистецтво, творчість, натхнення

Мистецтво – це особливий вид взаємодії людини з навколишнім світом, який будується на вічних законах краси. Мистецтво формує у людини уяву, творчий підхід до життя, відчуття прекрасного.
Завдячуючи мистецтву, ми маємо можливість зрозуміти та усвідомити явища, які не завжди можемо зустріти на власному життєвому досвіді.

Благодійний Фонд Дениса Парамонова підтримує творчі колективи, талановитих митців, авторів та виконавців. Ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на реалізацію мистецьких та творчих проєктів. Шляхом просвітницької діяльності, сприяємо підвищенню уваги суспільства до невід’ємності та важливості мистецтва і культурних процесів для успішного та перспективного розвитку України та нації в цілому.

Проекти: Мистецтво та творчість

Напрям діяльності

Можливості для молоді

Можливості для молоді (освіта, спорт)

Вкрай важливо для формування сильної держави, щоб кожна молода людина в Україні змогла реалізувати себе, працюючи не з огляду на зобов’язання чи з міркувань власного матеріального збагачення, а задовольняючи свою духовну потребу. Від цього користь буде та окремій людині, і суспільству. Таку працю відомий український філософ-гуманіст Григорій Сковорода називав «сродною». Саме завдяки поєднанню суспільного й особистого інтересу можна побудувати справді успішне суспільство, країну win-win, де виграють всі сторони, де люди шанують одне одного і вчаться співпрацювати.

«Paramonov Foundation» бере під свою опіку молодь, яка вимріяла майбутню спеціальність, прагне отримати освіту і набути необхідні для обраного фаху вміння.

Ми також відчуваємо необхідність долучатися до розвитку дитячо-юнацького та студентського спорту, підтримувати молоді таланти та сприяти розвитку спортивної інфраструктури. Бо переконані, що спортивна, активна, здоров молодь є рушієм глобальних змін!

Проекти: Можливості для молоді