Paramonov Foundation допомагає проєктам національної значущості відбутися

Культурна спадщина

Мистецтво і творчість

Можливості для молоді

Денис Парамонов

Засновник та президент Благодійного фонду Paramonov Foundation, український бізнесмен, власник виробничого об’єднання SMK Group, засновник онлайн-супермаркету Cooker.

Розвиваючи бізнес в Україні, я завжди відчував соціальну відповідальність і розумів, що мета підприємців — це не тільки заробляти гроші, а й спробувати якось покращити світ, що нас оточує.

Ми живемо в Україні, тут живуть і житимуть наші діти. Ми працюємо як для себе.

Ми робимо країну — як для себе!

Що допомогло нам зберігати свою ідентичність упродовж століть?

Це — культура, «культурний фронт». Ядро, основа, «душа» суспільства.

Це — мистецтво, яке формує у людини уяву, творчий підхід до життя, відчуття прекрасного.

Що дає нам впевненість, що у нашої країни є майбутнє?

Це — молоде покоління, яке має таланти та наснагу працювати, є амбітним та рішучим, вміє приймати швидкі та нестандартні рішення.

Саме тому було для Фонду було обрано три основні напрямки діяльності, які є рушійною силою для соціального, економічного і сталого розвитку України.

Проекти та Партнери

Напрям діяльності

Культурна спадщина

Збереження культурної спадщини України

Що допомогло зберегти ідентичність українства, яке перебувало майже все ХХ ст. під гнітом іноземних держав? Що продовжує формувати наше прагнення до ствердження власного «Я» у ХХІ ст.? Що не дасть нам загубитися в сучасному глобалізованому світі та здивувати всіх своєю власною успішною story?

Це – культура, «культурний фронт». Ядро, основа, «душа» суспільства. Це – важлива складова нашої національної ідентичності, система цінностей, за допомогою яких суспільство інтегрується, підтримує функціонування та взаємозв’язок своїх інститутів.

Якщо раніше роль культури могла здаватися комусь неочевидною, тепер ми точно знаємо, що вона є рушійною силою, яка створює можливості для соціального, економічного і сталого розвитку.

За допомогою культурних надбань народи духовно розвиваються, ушляхетнюються, підносять рівень свого світосприймання. Втрата культурних цінностей неминуче відіб’ється на всіх сферах життя нинішнього і майбутніх поколінь.

Проекти: Культурна спадщина

Напрям діяльності

Мистецтво та творчість

Мистецтво, творчість, натхнення

Мистецтво – це особливий вид взаємодії людини з навколишнім світом, який будується на вічних законах краси. Мистецтво формує у людини уяву, творчий підхід до життя, відчуття прекрасного.
Завдячуючи мистецтву, ми маємо можливість зрозуміти та усвідомити явища, які не завжди можемо зустріти на власному життєвому досвіді.

Благодійний Фонд Дениса Парамонова підтримує творчі колективи, талановитих митців, авторів та виконавців. Ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на реалізацію мистецьких та творчих проєктів. Шляхом просвітницької діяльності, сприяємо підвищенню уваги суспільства до невід’ємності та важливості мистецтва і культурних процесів для успішного та перспективного розвитку України та нації в цілому.

Проекти: Мистецтво та творчість

Напрям діяльності

Можливості для молоді

Можливості для молоді (освіта, спорт)

Вкрай важливо для формування сильної держави, щоб кожна молода людина в Україні змогла реалізувати себе, працюючи не з огляду на зобов’язання чи з міркувань власного матеріального збагачення, а задовольняючи свою духовну потребу. Від цього користь буде та окремій людині, і суспільству. Таку працю відомий український філософ-гуманіст Григорій Сковорода називав «сродною». Саме завдяки поєднанню суспільного й особистого інтересу можна побудувати справді успішне суспільство, країну win-win, де виграють всі сторони, де люди шанують одне одного і вчаться співпрацювати.

«Paramonov Foundation» бере під свою опіку молодь, яка вимріяла майбутню спеціальність, прагне отримати освіту і набути необхідні для обраного фаху вміння.

Ми також відчуваємо необхідність долучатися до розвитку дитячо-юнацького та студентського спорту, підтримувати молоді таланти та сприяти розвитку спортивної інфраструктури. Бо переконані, що спортивна, активна, здоров молодь є рушієм глобальних змін!

Проекти: Можливості для молоді